7. NOVEMBER, TRONDHEIM

INVESTOR
DAY

00
Days
:
00
Hours
:
00
Minutes
:
00
Seconds

Dette er de 12 utvalgte startupene for Investorday vår 2019​

 • Plant Tech

Investeringsbehov: 2 millioner
Vi leverer fremtidens urbane dyrkestasjoner, ved hjelp av hydroponi, kunnskap og LED-lys, som bidrar til å forbedre miljø og klimaet i tettbygde strøk, og gjør folk bevisst på hva u-reist mat er.

 • Wavefoil

Investeringsbehov: 5 millioner
Patentsøkt foilmodul som reduserer drivstofforbruket til skip med 5-15% og øker komforten.

 • Folkeinvest

Investeringsbehov: 4-8 millioner
Folkeinvest er en digital møteplass for gründere og investorer i folket, som effektivt sikrer ordnede forhold der folket har lyst til å kjøpe aksjer i oppstartsselskaper.

 • Elekt

Investeringsbehov: 5 millioner
ELEKT skal revolusjonere markedet for strømsalg gjennom å sette en ny standard for brukervennlighet til strømkunden.

 • Compax

Investeringsbehov: 3-5 millioner
Compax utvikler smarte løsninger for komprimering av avfall på toalettrom for bærekraftig og effektivisert byggdrift og renhold.

 • Glucoset

Investeringsbehov: 20 millioner
GlucoSet is developing a disposable glucose monitor so that ICU patients can avoid highs and lows, reducing complications and costs in the ICU.

 • Skillsets

Investeringsbehov: 5 millioner
Skillsets utvikler sikre, brukervennlige og automatiske IT-løsninger for sertifiseringer, kurs og annen verifiserbar personinformasjon.

 • SonoClear

Investeringsbehov: 20 millioner
SonoClear AS har utviklet en væske for bruk ved intraoperativ ultralyd avbildning under nevrokirurgi, dvs fjerning av hjernesvulster.

 • Scout Drone Inspection

Investeringsbehov: 10 millioner
Vi automatiserer industriell inspeksjon og gjør innendørs-inspeksjon mulig uten at mennesker trenger å gå ned eller inn i farlige tanker.

 • AdTube

Investeringsbehov: 2,5 millioner
Vi har utviklet en unik data-drevet annonseplattform som ved hjelp av automatisering og kunstig intelligens kan effektivisere hele annonseringsprosessen og gi bedrifter en besparelse på 60-80% i forhold til nåværende løsninger.

 • Anteo

Investeringsbehov: 4 millioner
Anteo er et selskap som utvikler beslutningsstøttesystemer som skal bidra til en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. Vi leverer sanntids løsninger for overvåkning og varsling av aktiviteter som kan være i strid med biosikkerhetsprinsippet

 • Aiutrix

Investeringsbehov: 3,5 millioner
Vårt mål er å utvikle en komplett kjøpsassistent som skal gi sluttbrukeren en tryggere og bedre opplevelse når de handler klær på nett. Samtidig hjelper vi produsenter og forhandlere med å få flere fornøyde og lojale kunder, lavere retur-rate og mindre tapt salg.

HVORFOR DELTA Hvorfor din startup bør søke om plass

Investor Day er en eksklusiv møteplass mellom Norges råeste startups og investorer. Startups får en unik anledning til å møte opp til 200 investeringsvillige investorer. Sammen utvikler vi norsk næringsliv. 

Tilbakemeldinger

De utvalgte selskapene vil få reelle og gode tilbakemeldinger gjennom hele prosessen.

1

Trening i investormøter

Investor Day tilbyr en lærerik og utfordrende møteplass for å trene på investormøter.

3

Nettverksbygging

Gjennom Investor Day vil din startup kunne utvide nettverket av potensielle investorer.

2

Læring

Utvalgte selskap vil få trening og sparring både på presentasjon og dens innhold.

4

HVA SER TIDLIGFASEINVESTORER ETTER Tips & Triks

Anne Strøm Nakstad

Investor

Helle Moen

CEO/Investor

Sverre Marvik

Investor

Tore Lindbak

CVO/Investor

Arnstein Hellem

Bankier/Investor

Tor Andersen

Investor

Herbjørn Skjervold

Senior Partner

Odd Hjelmeland

Investor

INVESTERINGSKLAR?

En unik mulighet for startups

200+ investorer og VC-selskap er invitert til å møte 12 investorklare, teknologi -og kunnskapsbaserte startups. Investor Day er møteplassen som skaper store synergieffekter mellom både startups og investorer, og mellom investorer.

Under dagen får startups mulighet til holde sin pitch fremfor alle investorer. Deretter får alle startups tildelt egne møterom hvor det vil være mulig å avholde  25 minutters møte med interesserte investorer.

TIDSLINJE Informasjon om prosessen

Startups som søker om deltagelse må være investeringsklare med et definert investeringsbehov. Etter søknadsfrist vil en jury velge ut startupene med størst potensiale. Disse selskapene går videre til en semifinale. Startups som kommer videre til semifinalen vil gjennom hele prosessen oppleve å få reelle og gode tilbakemeldinger. Semifinalistene ønskes velkommen til en intensiv dag med trening og sparring sammen med en investorgruppe. Neste steg i prosessen er pitchedag foran en investorjury. På bakgrunn av denne prosessen velges 12 finalister som får mulighet til holde sin pitch fremfor alle investorer. Deretter får alle startups tildelt egne møterom (det vil avholdes 4 møter parallelt i 3 omganger) hvor det vil være mulig å avholde 25 minutters møte med interesserte investorer.

19.september kl.24:00

Søknadsfrist!

25.september

Semifinalister velges

Etter søknadsfrist vil en jury velge ut startupene med størst potensiale. Disse selskapene går videre til en semifinale.

9.oktober kl.08:00 - 17:00

Treningsdag

Startups som kommer videre til semifinalen vil gjennom hele prosessen oppleve å få reelle og gode tilbakemeldinger. Semifinalistene ønskes velkommen til en intensiv dag med trening og sparring sammen med en investorgruppe.

21.oktober kl.14:00 - 16:00

Pitchedag nr.1

Avslutningsvis vil semifinalistene pitche en fem minutters pitch foran en investorjury for endelig uttak til finalen. Det vil også være mulig å benytte skype for denne pitchen.

22.oktober kl.14:00 - 16:00

Pitchedag nr.2

Avslutningsvis vil semifinalistene pitche en fem minutters pitch foran en investorjury for endelig uttak til finalen. Det vil også være mulig å benytte skype for denne pitchen.

23.oktober

Topp 12 annonseres

De 12 finalistene som får pitche under Investor Day blir annonsert!

28. oktober kl.24:00

Siste frist for endring i Executive Summary

Finalister som ønsker å endre sitt Executive Summary må sende dette inn innen denne datoen.

30. oktober kl.12:00

Executive Summary blir sendt ut til investorer

I forkant av Investor Day vil finalistenes Executive Summary sendes over til alle påmeldte investorer.

7. november kl.12:00

Investor Day

Under Investor Day skal finalistene holde en fem minutters pitch. Etter pitchene vil det avholdes 1-til-1-møter der selskapene får anledning til å besvare spørsmål fra investorer.

12:00 - 12:30

Mingling

Oppmøte er kl.12:00. Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

12:30 - 12:40

Velkommen

Arrangørene ønsker velkommen.

12:42 - 12:52

Foredrag

TBA

12:52 - 13:02

Foredrag

TBA

12:52 - 13:40

Første 6 pitcher

Seks av finalistene holder hver sin 5 minutters pitch.

13:40 - 13:50

Pause

Bruk møteplassen godt! Det blir servert kaffe.

13:50 - 14:30

Siste 6 pitcher

Seks av finalistene holder hver sin 5 minutters pitch.

14:30 - 16:00

1-til-1 møter

Hvert møte er på 25 minutter, og det vil avholdes fire møter i parallell.

16:00 - 17:00

Møteplass

Det vil være anledning til å fortsette de viktige samtalene frem til kl.17:00.

INVESTOR DAY Søk om deltagelse i dag

FOR

FOR INVESTOR

Påmelding

FOR

FOR STARTUP

Søk om plass

Arrangører

KONTAKT OSS Detaljer om arrangementet

Auditorium, SpareBank 1 SMN

Søndre gate 4, 7012 Trondheim

Info om søknadsprosess

Åse Straume

95 80 58 85

ase.straume@ntnuaccel.no

Info om arrangementet

Alla  Zaytseva

94 08 01 09

alla.zaytseva@ntnuaccel.no

HURRY UP! Søk om deltagelse

INVESTOR DAY

Historisk statistikk

0
Startups har deltatt på tidligere gjennomføringer av Investor Day
0 %
Av startupsene har fått investering i etterkant av deltagelse