ER DU KLAR? Søknad for startups

På denne siden har vi samlet noen tips til deg for hvert av spørsmålene i søknadsskjema. Dessuten vil du finne en ferdig utfylt søknad i bildet til høyre. Dette håper vi kan fungere som gode innspill når du skal fylle ut søknaden. Du kommer til søknadsskjemaet ved å trykke på knappen under.

Lykke til!

Tips til små nøkkelspørsmål

Gi et reelt tall for hva selskapet ber om i investeringer

Hva tenker selskapet å bruke investeringen til, f.eks. ansettelser, utvikling, markedsarbeid.

Gi en oversikt over forventet inntekt de neste 2-3 årene, per år.

Gi en reell prognose for når selskapet tenker at man begynner å drive med overskudd.

Til dette punktet anbefaler vi deg å lage en punktliste over de fordelene som er helt unike for deres selskap.

Skriv kort om hvert medlem i lederteamet. Det er OK å inkludere viktige mentorer i denne oversikten.

Tips til hovedspørsmål

Her skal dere gi en kort og presis beskrivelse av problemet dere løser, samt hvordan dere løser det. Du kan også si noe om deres hovedsuksesser. Du skal selge ideen din på rundt 1 minutt!

Husk å få med noe om hvor dere er i dag – og hvor veien går videre

Gi en kort beskrivelse av hvilke kunder dere selger til. Bruk tall for å beskrive størrelsen på markedet.

Hvilke problemer har brukerne. Gi en kort forklaring på hva dette problemet består i, hvorfor dagens løsninger ikke adresserer problemet bra nok.

Forklar hvordan dere med et produkt eller en tjeneste løser kundenes behov. Vis med tall hvordan dere tar betalt for løsningen deres.

Forklar hvordan dere planlegger å identifisere og markedsføre dere mot potensielle kunder, og hvordan dere går frem for å få inn bestillinger. Forklar hvordan dere selger til kundene (direkte, via distributør).

Forklar gjerne hvilke mål dere har satt for salgsarbeidet i faser fremover.

Forklar hvordan dere planlegger å ta betalt for løsningen deres (salg, abbonement, lisens,..) og hvordan dere priser produktet. Forklar hvilke kunder og pilotkunder dere allerede selger til.